Juniorlandslaget: Ett forslag

NLF / Forum / Juniorlandslaget: Ett forslag

Dette er kanskje en sak som burde være tatt opp i ett eget forum for Juniorlandslaget, men jeg velger å ta saken opp her likevel da det åpner for debatt og ett innsyn i andres synspunkter om saken eller lignende saker.

Jeg var i år med på Junior Seilfly-VM i Musbach, Tyskland som mannskap for Jon Erik. Dette var en fantastisk opplevelse! Bra miljø, bra organisering av NLF og ikke minst fantastisk gode resultater gjorde at turen til Tyskland var en positiv opplevelse jeg aldri glemmer!

Alikevel tror jeg det er ting vi kan bli flinkere til når det kommer til både Junior og Senior landslag. Jeg har hørt mange gode forslag og håper andre etterhvert kan komme frempå med meningene sine. For nå skal vi faktisk bli verdensmestere! :-) Vi vet at det er mulig å gjøre det bra internasjonalt, så nå handler det bare om å bli bedre. Både rent flymessig og organiseringsmessig.

Det koster litt penger å fly VM. Fly og utstyr skal fraktes over Europa, man skal ha ett sted å sove, mat, påmeldingsavgift og slep. Det er jo heller ingen hemmelighet at de fleste juniorene er "fattige" studenter. Heldigvis er vi så heldige at Juniorlandslaget får økonomisk støtte vært år. Dette gjør det langt lettere å realisere internasjonale konkurraner for mange junior seilflypiloter.

Slik det økonomiske rundt konkurransene til landslaget ordnes nå, blir det for meg veldig uklart hvor store kostnader man må regne med å dekke selv som pilot eller mannskap når man skal være med. Man betaler litt selv her og der, andre ganger ikke. Noe er forhåndsbetalt og sponset, andre ting får man kanskje en regning på litt utpå vinteren. Det hele blir ganske uoversiktlig, hvilket er litt upraktisk når man skal konsentrere seg om en seilflykonkurranse og ikke penger, kvitteringer osv..

Utgiftene rundt en slik konkurranse virker for meg som relativt forutsigbare med bare litt planlegging i forkant. Derfor foreslår jeg følgende tiltak til kommende konkurranser:

*Summere opp konkurransens totale kostnad pr pilot og pr mannskap.
*Fordele midlene vi får som støtte fra sentralt hold og trekke dem fra.
*Legge inn en sikkerhetsmargin for uforutsette utgifter.
*Gi deltakende piloter og mannskap en fast sum de betaler inn til landslaget før konkurransen.
*Landslaget ved landslagsleder disponerer "potten" og betaler utgiftene.

Hvis det da videre brukes under gitt budsjett på en konkurranse(noe som da blir det mest sannsynlige), kan overskuddet enten bli betalt tilbake til piloter og mannskap eller overføres videre til neste år. Tilgi meg viss jeg har misforstått alt og hele forslaget er dumt/meningsløst, men da lærer jeg i vertfall sikkert noe nytt om hvordan ting funker. :-)

 

Kristoffer D. Samuelsen

Os Aero Klubb

Martin Bjørnebekks bilde

Veldig enig med Kristoffer. Veldig greit med en viss økonomisk forutsigbarhet.