NLF / Forbund / Utkast til forbundets utviklings- og handlingsplan 2019 - 2021
Laupsa John Eirik

Utkast til forbundets utviklings- og handlingsplan 2019 - 2021

På hvert luftsportsting behandles organisasjonens overordnede planer og budsjett for den kommende tingperioden. På luftsportstinget som skal avholdes på Sola lørdag 6. april skal planen for årene 2019 - 2021 gjennomgås og vedtas. Dokumentet slik det foreligger nå, versjon 1.0, er etter at NLFs ledergruppe og Luftsportstyret har drøftet de ulike kapitlene. Det er fortsatt litt tidlig å legge inn tall (planens budsjettdel). Ledergruppen har besluttet at nåværende versjon av planen legges ut på forbundets hjemmeside for eventuelle innspill fra andre enn de som sitter i Luftsportstyret. Kommentarer / innspill kan sendes til generalsekretæren innen 15. februar. Det endelige dokumentet som kommer til behandling på Luftsportstinget 2019 (inklusiv budsjettall) blir vedtatt av Luftsportstyret på styremøte 2019 02 som avholdes den 12. mars.