NLF / Forbund / Stick & Rudder - Ofte stilte spørsmål
Jon Gunnar Wold

Stick & Rudder - Ofte stilte spørsmål

Vi registrerer en stor og utelukkende positiv respons fra klubbene. Det kommer opp en del spørsmål, og gjengangerne (FAQ) avklarer vi her.

 Det har blitt spurt om egne klubbinstruktører kan delta. Svaret er et klart og tydelig ja! Noe av grunnideen med tiltaket som legges tidlig på sesongen er å inspirere til aktivitet og derved trening i klubbene, dette gjelder både elever sertifikat-/lisensinnehavere og instruktører. Aktivitet skaper aktivitet. Når det gjelder de flyene som leies inn til prosjektet er det i leieavtalene satt som forutsetning at det er våre navngitte piloter som er fartøysjef.

Noen klubber kommer med forslag til overnattingssteder i nærheten. Muligens er det den praktiske løsningen, men vi må være helt tydelige med at det er en klar forventning til at prosjektet eller våre instruktører ikke belastes med kostnader for overnatting og bespisning samt eventuelle behov for transport dit de kommer på besøk. Mange vil kunne løse dette ved hjelp av fasiliteter klubben/e besitter eller privat hos klubbmedlemmer. Som det står i teksten anses denne biten å være del av den egeninnsatsen klubbene bør legge for dagen i dette prosjektet.

 Vi følger opp med flere saker når vi ser at det er spørsmål/temaer som gjentar seg.