NLF / Forbund / Samordnet rapportering 2017
Jostein Tangen

Samordnet rapportering 2017

Skjermdump fra https://ka.nif.no

Samordnet rapportering 2017 åpnet 1. april. Registreringen må være fullført i løpet av april.

Alle klubber skal ha mottatt  informasjon fra Norges idrettsforbund (NIF) om hvordan rapporteringen skal utføres.

Selv om verktøyet KlubbAdmin normalt sett ikke brukes av luftsportsklubbene må man logge inn på disse sidene, https://ka.nif.no/, for å gjennomføre samordnet registrering. Sidene benytter samme innlogging som "Min idrett".  Alle som ble registrert med verv i klubben ved idrettsregistreringen i fjor skal være registrert i "Min idrett". Selv om man aldri har brukt løsningen før, vil de fleste oppleve at de får brukernavn og passord tilsend ved å velge "Glemt brukernavn / passord" og legge inn telefonnummer eller epost som ble lagt inn i idrettsregistreringen forrige år.

Det er viktig å merke seg at alle luftsportsklubber, også de med flere grupper, er å regne som særidrettslag.

Slik gjør du det:

Nedenfor finner du to linker til youtubevideoer som viser hvordan man skal registrere data.

https://www.youtube.com/watch?v=E1A2eHiEzjs

https://www.youtube.com/watch?v=DeyQUXpHIOU

Medlemsdata er overført fra NLF

Nytt i år er at NLF har fått overført medlemsinformasjon fra MeLWin til Idrettsforbundets medlemsdatabase. Tallene fra Idrettsforbundets medlemsdatabase kan enkelt hentes inn i rapporteringsskjemaet ved å trykke "Hent medlemstall".

NLF har nå gjort tilgjengelig filer med medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2016. Dette er lister som klubbenkan benytte  for å verifisere medlemstallene og beregne antall aktive medlemmer. Listene finner du nederst på denne siden. 

Hva er "aktive medlemmer"?

Det er viktig å merke seg forskjellen på medlemmer og aktive medlemmer. Alle som har en gyldig luftsportslisens skal regne som aktive. I de fleste klubber er det i tillegg mange aktive (tillitsvalgte, dugnadsarbeidere og andre bidragsytere) som ikke har lisens. Hver klubb må derfor gjøre en vurdering før de rapporterer tallene for aktive medlemmer. For modellfly er alle medlemmer i klubben å regne som aktive, uavhengig om de har lisens/flygebevis eller ikke.

Medlemmer med funksjonsnedsettelse

Tallene som er tilgjengelige fra oss eller idrettsforbundet inneholder ingen informasjon om personer i din klubb har funksjonsnedsettelse. Man behøver ikke være blind eller rullestolbruker for at det skal registrere. Alle personer med en form for nedsatt funksjonsevne eller førlighet, for eksempel hørselshemming eller andre ting må registreres, for at midler for integrering av funksjonshemmede skal bli korrekt fordelt.

Registreringen kan når som helst avbrytes, og innlagte data vil være tilgjengelige neste gang du logger inn.

Etter at rapporteringen stenger for klubbene den 31. april, vil NLF kunne gå inn og kontrollere og kvalitetssikre medlemstallene som klubbene har lagt inn.

VedleggStørrelse
PDF icon Medlemmer 201666.45 KB
PDF icon Lisenser 201668.9 KB