NLF / Forbund / Ryddesjau i regelverksjungelen: Nå kommer nye og mer strømlinjeformede nasjonale regler
Anonymous

Ryddesjau i regelverksjungelen: Nå kommer nye og mer strømlinjeformede nasjonale regler

Nasjonalt sertifiserte fly opereres nå etter del-NCO. Illustrasjonsfoto: Privat.

1. juli trer en rekke nye nasjonale luftfartsforskrifter i kraft, samtidig som 19 forskrifter slettes. 

En av de store endringene er at hele "flyfamilien" nå kan benytte samme operative regelverk, del-NCO, uansett om man flyr EASA-luftfartøy, veteranfly, sportsfly eller selvbygget fly. Sportsflyregelverket har noen tilpasninger av del-NCO i lys av konseptet med sikkerhetssystem og de begrensningene som gjelder for denne typen luftfart, men for samtlige fartøy ligger del-NCO i bunnen. Samtidig slettes hele 19 gamle driftsforskrifter. Dermed blir regelverket mer oversiktlig og strømlinjeformet. 

Den nye operative forskriften heter forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy og vil ha det sammel kortnavnet som den gamle driftsforskriften for privatflyging (BSL D 3-1). Forskriften kan lastes ned her

For selvbygde fly, veteranfly og andre nasjonalt regulerte luftfartøy (unntatt sportsfly) trer dessuten nye tekniske forskrifter i kraft: 

Mer informasjon om de nye tekniske forskriftene finnes på Luftfartstilsynets hjemmeside

NLFs høringssvar er tilgjengelig nedenfor, og Luftfartstilsynets svar på høringen av de nye tekniske forskriftene framkommer av denne høringsmatrisen