NLF / Forbund / Restriksjonsområder under militærøvelsen Trident Juncture
Jon Gunnar Wold

Restriksjonsområder under militærøvelsen Trident Juncture

Bildet viser ett av de mange store restriksjonsområdene. For alle områder, last ned PDF-dokument som er lenket til i denne saken. Illustrasjon: Avinor

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture, som involverer jagerfly, transportfly, UAS og helikoptre medfører opprettelsen av en rekke  midlertidige restriksjons- og fareområder i ikke-kontrollert luftrom over store deler av Sør-Norge. All flygning i restriksjonsområdene som ikke er en del av øvelsen er forbudt. Forbudet gjelder også modellfly og droner. Vi gjør oppmerksom på at områdene gjelder fra bakkenivå (GND), og at det ikke er uten grunn - det kan komme militære luftfartøy i svært lave høyder i restriksjonsområdene når de er aktivert. 

For flyging med "særskilt samfunnsmessig nytteverdi" kan det søkes særskilt tillatelse til å fly i restriksjonsområdene 72 timer i forveien. I denne brosjyren om restriksjonsområdene finner du informasjon om:

  • Koordinater og kart over områdene
  • Tidspunkter for oppstart og avslutning av aktivitet
  • Veilledning om søknad om særskilt flygetillatelse
  • Kontaktinformasjon

Øvelsen varer fra 25. oktober og til og med 7. november.

Last ned informasjonsbrosjyren her

Utvidelse

Utvidelse av øvelsen med to nye områder

NB: Datofeil i ovenstående utvidelse. Luftfartstilsynet har sendt ut følgende korreksjon:

Luftfartstilsynet viser til gjennomførte høring av forskrift som oppretter to nye restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018, ref nr. 18/01702, med høringsfrist 12. oktober 2018.
I løpet av høringsrunden ble det klart at det var en skrivefeil i datoen for når områdene skulle tre i kraft. I søknaden Luftfartstilsynet la til grunn for høringen, sto det at restriksjonsområdene skulle gjelde fra 19. oktober. Den korrekte datoen for ikrafttredelse av områdene er 29. oktober 2018. Dette er korrigert i den endelige forskriftsversjonen som i dag er vedtatt.
Selv om datoen avviker fra den datoen som ble sendt på høring, innebærer den korrigerte datoen en kortere tidsperiode som restriksjonsområdene og luftromsrestriksjonene, vil være aktive. Endringen i dato er dermed mindre inngripende for de aktører som forskriften retter seg mot. Informasjon om restriksjonsområdene vil også bli kommunisert til markedet via AIC.