NLF / Forbund / Overveldende flertall for ny luftfartslov
Jon Gunnar Wold

Overveldende flertall for ny luftfartslov

12. juni vedtok EU-parlamentet med stort flertall en ny europeisk luftfartslov (grunnforordning for sivil luftfart), som blant annet innebærer at medlemsstatene i EU/EFTA kan velge å øke maksvekten for mikrofly til 600/650 kg gjennom en "opt out". Grunnforordningen gir også EASA myndighet til å regulere ubemannet luftfart under 150 kg.

Gjenstående steg i prosessen før grunnforordningen trer i kraft er nå: 

  1. EU-rådet må også komme med sitt endelige og formelle ja (dette regnes som en formalitet etter avtalen som ble inngått mellom Rådet og Parlamentet i trialogen før jul).
  2. EØS-komiteen vil vurdere forordningen med tanke på EØS-relevans og vedta at forordningen inntas i EØS-avtalen. Det er ikke særlig tvilsomt at dette vil skje. 
  3. Forordningen må gjennomføres i norsk rett, herunder gjennom stortingsbehandling siden forordningen krever endringer på lovnivå. 
  4. Norske luftfartsmyndigheter må velge en "opt-out" for det aktuelle segmentet. 

Alle signaler tyder på at samtlige fire steg vil gå i ønsket retning, og steg 4 jobber NLF for at vil skje parallelt med steg 2 og 3. Prosessen kan imidlertid vise seg å ta minst seks måneder. 
Les mer om forordningen her (man finner "600 kg-saken" i artikkel 2 nr 8 og nr 9).