NLF / Forbund / Nytt forbundsstyre i NLF
Bjarne Andre Myklebust

Nytt forbundsstyre i NLF

Det nye presidentskapet i NLF
Det nye presidentskapet. F.v. 1. visepresident Tor Schaathun, 2. visepresident Ann Kristin Bogen og president Arild Solbakken.

På Luftsportstinget som ble avholdt på Gardermoen søndag 3. april ble det valgt nytt forbundsstyre. Særlig knyttet det seg stor spenning til hvordan presidentskapet ville bli sammensatt etter at tidligere president Otto Lagarhus hadde varslet at han ville gå av etter å ha innehatt denne posisjonen i fire år.

Tekst og foto: Torkell Sætervadet

Det avgående forbundsstyret hadde foreslått å utvide presidentskapet med ett medlem for å styrke presidentskapet i en periode med stadig større utfordringer. Luftsportstinget avviste dette forslaget, og valgkomiteens innstilling for et presidentskap på tre personer fikk tilslutning etter en kampvotering om vervet som andre visepresident.

Arild Solbakken ble valgt som ny president i NLF. Solbakken var tidligere første visepresident og han har hatt sentrale verv i NAK og NLF i 35 år. Han er en leder med omfattende forretningserfaring, betydelig styreerfaring i NLF og stort ledernettverk. Han har dessuten demonstrert resultatoppnåelse både i NLF og i næringslivet. Solbakken er aktiv motorflyger og seilflyger, og han er medeier i fire seilfly.

Tor Schaathun ble valgt som første visepresident. Han er tidligere administrerende direktør i Helikopterservice AS hvor han forøvrig var høyt og positivt profilert. Han har ledererfaring fra selskapet i perioden 1984–1999, både nasjonalt og internasjonalt. Schaathun har dessuten omfattende styreerfaring fra luftfarten og har et stort ledernettverk nasjonalt og internasjonalt. Han har demonstrert høy resultatoppnåelse i næringslivet, han er aktiv seilflyger og han har motorfly- og modellflyerfaring fra tidligere.

Ann Kristin Bogen ble valgt som andre visepresident. Hun er advokat av yrke og har ti års erfaring i NIFs organisasjon. Hun har juridisk ledererfaring og styreerfaring fra næringslivet. Bogen har demonstrert resultatoppnåelse og er aktiv fallskjermhopper.

Det nye forbundsstyre består forøvrig av: 

Styremedlemmer:                            Varamedlemmer:

Linda Christine Lilleng (ungd.rep) *    Tobias Veland (ungdomsrep) *

Mikael Klingberg (ballong)                 Hans Rune Mikkelsen (ballong)

Frode Finnes Larsen (fallskjerm) *     Mathias Holtz (fallskjerm) *

Knut K. Nygard (HG/PG)                   Christer Bonde (HG/PG)

Roger Holm (mikrofly)                       Hilde Hognestad (mikrofly)

Haagen Valanes (modellfly) *            Asle Sudbø (modellfly) *

Lars Øyno (motorfly) *                     Martin Hasselknippe (motorfly)

Jan Erik Kregnes (seilfly) *                Ida Mellesdal (seilfly) *

* = Ny i den aktuelle rollen.