NLF / Forbund / NLF søker generalsekretær
Torkell

NLF søker generalsekretær

Fra NLFs hundreårsmarkering på Rådhusplassen. Foto: Siri Grønskar

Generalsekretær i NLF – en attraktiv stilling i spennet mellom idrett, luftfart, myndighetskontakt og forretningsdrift.

Dine viktigste oppgaver:
•    Ansvar for forbundets daglige drift
•    Videreutvikle NLF som en moderne og attraktiv medlemsorganisasjon
•    Utvikle et enhetlig NLF gjennom å balansere og samle de enkelte seksjoners særinteresser og behov for en helhet
•    Aktivt fremme NLFs interesser gjennom politisk og organisatorisk samhandling
•    Legge til rette for at våre medlemmer kan utøve sine luftsportsaktiviteter
•    Være en tydelig og inspirerende leder
•    Ivareta sikkerhet og kvalitet i våre aktiviteter
•    Sikre en sunn og balansert økonomi

Din profil:
•    Høyere utdanning fra universitet eller høyskole. God økonomiforståelse
•    Ledererfaring
•    Erfaring fra organisasjonsliv og/eller offentlig virksomhet samt interesse for luftsportsaktiviteter
NLF tilbyr:
•    En stilling som gir deg muligheter og ansvar
•    Et arbeidsmiljø som utfordrer og forplikter
•    En organisasjon som medarbeiderne er stolte av å jobbe i
•    Konkurransedyktige betingelser 

Stillingen rapporterer til president/styret i NLF. For ytterligere informasjon kontakt visepresident i NLF, Tor Schaathun tlf 905 34 688 – eller Knut Agnar Larsen i Considium Consulting Group, tlf. 913 22 094 eller 66 85 24 80. Søknad sendes application@considium.no. Søknadsfrist 31.oktober.