NLF / Forbund / Narve Jensen tildelt NLFs gullmedalje
Jon Gunnar Wold

Narve Jensen tildelt NLFs gullmedalje

Narve Jensen har vært den mest sentrale tillitsvalgte i modellflyseksjonen siden 1970-tallet. Han har sittet i en rekke utvalg og komiteer nasjonalt og internasjonalt, og levert en frivillig innsats som er helt enestående i NLFs historie. For sin innsats tildelte president Rolf Liland forbundets høyeste utmerkelse til Jensen.

Vår alles kjære Narve har ledet modellflyseksjonen i hele 19 år, og har helt fra starten innsett viktigheten av at modellflygerne er en del av et større fellesskap. Han var den som grunnla medlemsbladet MI, og han skriver fortsatt skalaspalten. 
Narves spesialitet er skalamodeller og skalakonkurranse. Han har vært medlem av det internasjonale forbundet FAIs skala subkomité siden 1982. Jensen ledet komiteen fra 1995 til 2014, da han ble valgt til visepresident i CIAM, FAIs modellflykomité. Vervet har han enda. Han har vært dommer og hatt ulike roller i skalakonkurranser så mange ganger at det knapt lar seg telle, og har vært juryleder i hele 16 EM og VM.  

Flygelederen Jensen, som for noen år siden gikk i pensjon fra sin jobb som supervisor i tårnet på Gardermoen, har et engasjement for fellesskapet utover det vanlige. I NLF har han i en årrekke sittet både som medlem av kontrollkomiteen og hederstegnskomiteen. Gullmedaljenominasjonen har derfor vært behandlet av øvrige komitemedlemmer i all hemmelighet, og ved overrekkelsen på årets Luftsportsting, kunne president Rolf Liland feste medaljen på jakkeslaget til en svært overrasket og rørt Narve Jensen. 

Leder av hederstegnskomiteen i NLF, Torolf Paulshus, kunne fortelle at hederstegnskomiteen aldri har sett en mer soleklar innstilling til NLFs høyeste utmerkelse. Paulshus oppsummerte det hele veldig enkelt, da han sa at ”Narve Jensen var den som fikk modellflygerne opp av kjelleren og inn i forbundet vårt.” 

Narve gir seg aldri
Den aktive pensjonisten deltok på årets Seksjonsmøte som FAI komitéleder og på Luftsportstinget. Dagen etter skulle han videre til en konferanse som heter Flyoperativt forum.

Kjære Narve: Vi håper du rekker hjemom for å pakke til årets FAI kommisjonsmøte i Lausanne i april, og til din videre reise til skalakonkurransen Top Gun i Florida. Så ser vi deg på modellflykonkurranser i hele landet til sommeren, og de som ikke rekker å hilse på der, vil som alltid glede seg over å lese din faste spalte i medlemsbladet Modellfly informasjon

Vi gratulerer!