NLF / Forbund / NAKs kårde 2011
Torkell

NAKs kårde 2011

NAK ønsket i 1962 å synliggjøre det tette og gode samarbeide klubben hadde hatt med Forsvaret siden Norges Luftseiladsforening ble stiftet i 1909.  Det ble besluttet å gjøre dette ved å opprett en ærespris til beste elev i  Luftkrigsskolens avgangsklasse. Kården ble valgt som premie, et tidløst symbol på offiserens oppgave. Dette har blitt en del av graduasjonshøytidligheten ved Luftkrigssolen siden den gang. 

I år ble prisen tildelt løytnant Carl Waldemar Wilhelmsen. Han fikk i tillegg Generalinspektøren for Luftforsvarets ærespris til beste elev og premie fra Luftmilitært Samfund for den beste Bacheloroppgaven. Wilhelmsen er etter avlagt eksamen beordret til Luftforsvarets stasjon Sørreisa. Kården ble overlevert av tidligere president i NAK Olav Aamoth. LKSKs skoleavslutning foregår i Erkebispegården med parade og overflyging av F-16. I tillegg til familie og venner deltok representanter fra krigsskolene i  UK, Danmark, Tyskland og Sverige.Det hele avsluttes med festmiddag og påfølgende ball.

På bildet er prisvinneren flankert av Generalinspektøren for Luftforsvaret, Generalmajor Finn Kristian Hannestad og Olav Aamoth .