NLF / Forbund / Mulighet for skoleflyging fra og med mandag 11. mai
Laupsa John Eirik

Mulighet for skoleflyging fra og med mandag 11. mai

LN-YNO på Hamar
Foto: Pål Vindfallet

Etter endring av Covid-19-forskriften i går åpnes det igjen for skoleflyging fra mandag 11. mai, forutsatt at dette drives smittevernfaglig forsvarlig. 

Smittevernfaglig forsvalig drift krever at hver organisasjon (flyskole) etablerer prosedyrer for smittevernforebyggende tiltak, og det er hver flyskoles ansvar å forsikre seg om at gjeldende lover og regler følges. 

I samarbeid med Luftfartstilsynet med flere har NLF utarbeidet "Smittevernveileder for luftsporten" som ligger nederst i denne artikkelen.

Vi oppfordrer alle medlemsklubber som driver opplæring om å utpeke en ansvarlig person i klubben for å implementere og følge opp smitteverntiltak.

NLF anbefaler alle organisasjoner å følge informasjon som publiseres fortløpende på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Der finnes også plakater som kan henges opp i skolens lokaler.    

 

Vi viser også til NLFs Koronaguide 2.0 og for all aktivitet i regi av NLF oppfordrer vi alle aktører å legge vekt på de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning:

1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede.

2. God hygiene.

3. Redusert kontakt mellom personer.