NLF / Forbund / Luftsportens dag 2022 – lørdag 7. mai
Santiago Amengual

Luftsportens dag 2022 – lørdag 7. mai

Foto: NLF/Privat

Det landsomfattende arrangementet «luftsportens dag» ble for første gang gjennomført i august 2021. Planen var å avholde arrangementet på våren, men pandemisituasjonen gjorde at dagen ble flyttet til høsten. I år planlegger vi igjen et arrangement på våren. Luftsportstyret har gått inn for at «luftsportens dag» i 2022 arrangeres lørdag 7. mai.

Det er likevel mulighet for å velge andre dager, noen steder har muligens ikke vinteren sluppet taket. Eksempelvis har luftsportsmiljøene i Bodø bestemt seg for å avholde arrangementet på lørdag 11. juni.

Alle medlemsklubber og luftsportsmiljøer oppfordres til å arrangere lokale dager. Det kan være fly- inn, åpen dag eller andre lavterskeltiltak. NLFs aktivitetskonsulent Tom Brien håper å høre fra alle miljøene som planlegger å avholde «luftsportens dag» i 2022.
Arrangementet legges da inn i en felles kalender, og det blir etter hvert en generell felles markedsføring på ulike sosiale medier.
Send epost til tom.brien@nlf.no