NLF / Forbund / Luftfartstilsynet innfører flygeforbud for VFR-trafikk og skoleflyging
Torkell

Luftfartstilsynet innfører flygeforbud for VFR-trafikk og skoleflyging

Luftfartstilsynet innfører flygeforbud for VFR-trafikk og skoleflyging. Om du har spørsmål til hvordan forskriften skal tolkes, se melding fra Luftfartstilsynet med liste over spørsmål og svar. 

Du kan også melde deg på nyhetsbrev for å få oppdateringer direkte til din e-postkasse.