NLF / Forbund / Kjeller flyplass truet av nedleggelse: NLF med knallhard kritikk av administrasjonen i Lillestrøm kommune
Torkell

Kjeller flyplass truet av nedleggelse: NLF med knallhard kritikk av administrasjonen i Lillestrøm kommune

John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF, synes det er bekymringsverdig at administrasjonen i Lillestrøm kommune ikke ser ut til å inneha den nødvendige kompetansen for å hjelpe politikerne med å ta opplyste beslutninger. Foto: Adam Stirling

Nylig rådet administrasjonen i Lillestrøm kommune de lokale politikerne om å avvikle all flytrafikk på Kjeller etter 2023. NLF mener det er gjort en rekke feil i saksfremlegget.

– Det er bekymringsverdig at administrasjonen i Lillestrøm kommune ikke ser ut til å inneha den nødvendige kompetansen for å hjelpe politikerne med å ta opplyste beslutninger, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund.

I starten av august kom det nedslående saksfremlegget fra kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i Lillestrøm kommune, der det ble slått fast at fast at fremtidig flyvirksomhet på Kjeller vanskelig lar seg kombinere med den ønskede byutviklingen.

– I flymiljøet er det godt kjent at enkelte i administrasjonen i Lillestrøm kommune er motstandere av en flyplass for veteranfly på Kjeller etter 2023. Basert på valgløftene i fjor høst er det stikk i strid med standpunktet til flertallet av politikerne og tidligere spørreundersøkelser. Man kan lure på hva som egentlig foregår, sier Laupsa. 
 

Dette mener NLF er villedende med saksfremlegget

Etter en grundig gjennomgang av saksfremlegget så NLF seg nødt til å skrive et notat til samtlige av politikerne som skal behandle saken om Kjeller i slutten av august. Blant det viktigste av innholdet i notatet er:

  • Administrasjonen nevner ikke elektrisk luftfart med ett ord
  • Administrasjonen villeder om nødvendig beslaglegning av areal
  • Administrasjonen ignorerer Riksantikvarens kompetanse og myndighet
  • Administrasjonen overprøver SINTEFs støyvurderinger
  • Administrasjonen gjør egne støyvurderinger uten tilstrekkelig fagkompetanse

– Norges Luftsportforbund har med Kjeller Flyhistoriske Kulturpark i front jobbet målrettet med bevaring av Kjeller flyplass i en årrekke. Finn Terje Skyrud og kompani har lagt ned en kjempeinnsats. Nå er vi i innspurten, og vi oppfordrer alle til å engasjere seg på sosiale medier og andre fora og uttrykke sin støtte, sier Laupsa.

Flynytt skriver dette om NLFs reaksjon på kommuneadministrasjonens innstilling. Administrasjonen ønsket ikke å kommentere kritikken. 
 

Dette er status i Kjeller-saken

I august og september 2020 skal politikerne i Lillestrøm kommune ta stilling til om de ønsker å gå videre med ideen om en veteranflyplass og et luftfartøyvernsenter på Kjeller etter 2023. Først skal saken behandles i formannskapet den 26. august og senere i kommunestyret.

– Kjeller flyplass er en av verdens eldste i fortsatt operativ drift. Å ha flygende klenodier i luften fra plassen vil sette Lillestrøm på kartet internasjonalt og formidle unik kulturhistorie for kommende generasjoner. Vi tror og håper flertallet av politikerne er av samme oppfatning, sier Laupsa.

Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal avslutte sin drift på Kjeller innen utgangen av 2023. Året etter kom det et forslag om å bevare Kjeller flyplass også etter 2023, men dette fikk ikke flertall på Stortinget. I 2018 startet Riksantikvaren sitt arbeid med Kjeller flyplass og året etter foreslå det et forslag om å frede store deler av området, inkludert rullebanen. Samtidig har Lillestrøm kommune sammen med Kjeller Flyhistoriske Kulturpark ferdigstilt en utredning om et luftfartøyvernsenter på Kjeller etter 2023.