NLF / Forbund / John Eirik Laupsa – ny generalsekretær i NLF
Torkell

John Eirik Laupsa – ny generalsekretær i NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet. Mest kjent er han for å ha utviklet Ole Reistad Senter på Starmoen i Elverum til å bli det kraftsenteret for seilflyging og annen luftsport som det er i dag.

Laupsa blir ansatt etter en omstendelig ansettelses- og utvelgelsesprosess som ble igangsatt i oktober ifjor.

 – Vi er nå på vei inn i en fase av NLFs liv hvor det er utrolig viktig å ha en leder som er i stand til å håndtere alle utfordringene organisasjonen står overfor. NLF er svært sammensatt – vi er en medlemsorganisasjon som organiserer frivillig arbeid, vi har enheter som driver operativt innen luftfart, vi jobber med vedlikeholdssystemer og utstedelser av lisenser, og vi har omfattende myndighetskontakt. Slik sett er NLFs virksomhet både spesiell og kompleks, og det å finne Tore Båslands etterfølger er ikke noe man kan gjøre på ”autopilot”, sa første visepresident i NLF, Tor Schaathun forut for ansettelsesprosessen.

Prosessen er nå landet: NLF fant det de lette etter i egne rekker og ansetter nå John Eirik Laupsa som har jobbet i forbundet siden 1991.

 – Når jeg tiltrer som generalsekretær 1. mars, er det særlig fire felt jeg ønsker å framheve som viktige satsningsområder. Først og fremst skal vi sørge for høyest mulig sikkerhet i luftsporten og luftfarten gjennom gode kvalitets- og sikkerhetssystemer. Dernest skal vi jobbe intenst for å få best mulige rammevilkår ved å påvirke lover og regler samt sikre best mulig tilgang til anlegg og luftrom. Vi skal dessuten styrke informasjonsarbeidet både internt og eksternt, og ikke minst skal NLF gi medlemmene verdi for pengene gjennom effektiv og rasjonell drift av organisasjonen. Dette er ikke mål man oppnår på egenhånd, så det er viktig å dyrke lagånden i organisasjonen, både ute i klubbene, i tillitsmannsapparatet og innad i sekretariatet, sier Laupsa.

– Tore Båsland, du har ledet organisasjonen siden 1998, hva er din kommentar til ansettelsen?

– For det første er jeg trygg på at vi har fått den beste kandidaten blant søkerne til å lede NLF. Organisasjonen går inn i en tid med betydelige utfordringer, og for å lykkes må alle gode krefter slutte opp om den nye generalsekretæren. Laupsa er en typisk teamspiller som har de beste forutsetninger for å få hele organisasjonen til å spille på lag. Jeg er selv innstilt på å bidra som rådgiver i en deltidssammenheng i tiden som kommer, og jeg ser fram til å fortsette å jobbe sammen med Laupsa og resten av hans lag, avslutter Båsland som etter fylte 67 år har sin siste dag som generalsekretær i NLF på skuddårsdagen 29. februar.