NLF / Forbund / Idrettsregistreringen, fristen går snart ut
Jostein Tangen

Idrettsregistreringen, fristen går snart ut

Vi minner om at alle klubber må ha registrert sine tall innen 31. januar 2014.

Her finner du det du må vite for å fylle ut Idrettsregistreringen 2014:

http://www.nlf.no/forbund/idrettsregistreringen-2014-0