NLF / Forbund / Honnør til Tore Båsland
Torkell

Honnør til Tore Båsland

1. mars går Tore Båsland av som generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) i forlengelsen av at han har oppnådd pensjonsalderen 67 år, og 27. februar var luftfarts-Norge samlet for å hedre Båslands innsats for luftsporten. 

Båsland har sittet ved kontrollene i NLF siden 1998, og når han nå har nådd pensjonsalderen, går han over i en deltidsstilling som seniorrådgiver for organisasjonen. 

files/content/news/Eva Hildrum og Tore Basland.jpg– Betydningen av å ha en talsperson av Tore Båslands kaliber kan ikke undervurderes for en organisasjon som NLF. Jeg ble for alvor kjent med Tore da hovedsmåflyplassaken stormet som verst for 14 år siden. Det vil ta for lang tid å gå nærmere inn på den saken nå ikveld, men den dialogformen som Tore sto for bidro til at vi i departementet fikk en helt ny innsikt i – og forståelse for – luftsporten. Tore Båslands soliditet og ryddighet er svært viktig for en frivillig organisasjon som skal operere innenfor et så krevende felt som luftfarten er. Jeg er veldig glad for at Tore blir med organisasjonen videre på deltid, sa departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet.

Foajeen i Filmens Hus som ligger vegg i vegg med NLFs hovedkontor i Oslo var fylt til randen av gjester fra alle deler av luftfarts-Norge for å hedre Båslands innsats for luftsporten og luftfarten. Tillitvalgte i NLF og Norges Idrettsforbund (NIF) var godt representert sammen med flere representanter fra toppledelsen i Samferdselsdepartementet og Avinors øverste ledelse. 

Avinor ville gi bort 800 meter sammenrullet rullebane

files/content/news/Dag Falk Petersen 270212.jpg

– Jeg har med en liten presang til Tore Båsland for å takke for et flott og konstruktivt samarbeid gjennom mange år. Egentlig skulle vi aller helst ha gitt bort en eske med en sammenrullet rullebane på 800 meter, men det viste seg å ikke være så lett å få til i praksis, spøkte Avinors direktør, Dag Falk Petersen.

– Jeg vil framheve Tore Båslands saklighet og kunnskapsrikdom. Det er imidlertid ikke nok å ha gode argumenter om man vil vinne fram med et synspunkt. Man må også ha evne til å skaffe sympati og vinne entusiasme for det man argumenterer for. Denne særegne evnen har Tore Båsland vist til fulle, og det har gjort at vi i Avinor har lyst til å jobbe med de sakene som er viktig for luftsporten, understreket Falk Petersen.

Når Tore Båsland går av som generalsekretær i NLF 1. mars, er det John Eirik Laupsa som overtar roret i en livskraftig organisasjon som teller om lag 17.000 medlemskap. 

Les mer om John Eirik Laupsa her.

(Flynytt)