NLF / Forbund / Harald Elvik tildelt NLFs gullnål
Jon Gunnar Wold

Harald Elvik tildelt NLFs gullnål

Harald Elvik har vært flyinteressert siden barndommen. Han begynte tidlig å fly modellfly og var med i etableringen av Snoopy modellflyklubb – forløperen til Bodø modellflyklubb. Han har siden 2007 vært medlem i Bodø flyklubb. Han fløy solo i 2008 og tok PPL-A i 2009. Han har vært gårdbruker og melkebonde og begynte under flygerutdannelsen å arbeide med å etablere flyplass på eiendommen sin. 

Haralds motivasjon, ressurser, kapasitet og arbeidsinnsats har vært helt avgjørende for at det ble gitt konsesjon til, og åpnet en fantastisk flyplass på Engeløya i 2010. Engeløy flyplass har betydning for opplæring og trening i hele regionen og for nasjonale flyskoler. Harald har fått i stand en flyplass som gir et verdifullt og sikkerhetsmessig nødvendig tilskudd langs Nordlandskysten som hele det norske flymiljøet drar nytte av.