NLF / Forbund / Åge Flatner er borte
Jon Gunnar Wold

Åge Flatner er borte

Minneord 

Trist var meldinga om at Åge Flatner gikk bort tirsdag 21. januar, berre 71 år gammel.

Han omkom i ei flyulykke.

Etter Åge er det fotavtrykk. Som lærer av yrke ga han av seg selv, å lære andre noe var hans store livsoppgave. Han engasjerte seg i Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps. Åge var alltid klar til å gjøre noe for andre. 

Men det var fly og luftsport som har vært hans store interesse gjennom hele livet. Han var en dyktig seilflyger og seilflytekniker. Gjennom mange år bygget han fly, helst skulle det være trefly.

Han har gjort en stor innsats for mikroflyging i Norge. Han var en av stifterne av Phoenix Mikroflyklubb, og drev denne med stor energi og virkelyst. Åge var styremedlem i Mikroflyseksjonen gjennom mange år, og ledet i flere år teknisk komite i seksjonen. 

Her var han en svært viktig bidragsyter og foredragsholder på de årlige faglige oppdateringsseminarene. Særlig var han opptatt av den tekniske kvaliteten på selvbyggede mikrofly, og han hadde alltid innslag med gode råd som deltagerne kunne ta med seg hjem til klubbene sine.

Han var også en av arkitektene bak de progresjonskort og læreplaner som brukes under utdanning av mikroflygere.

Hans filosofi var at mikro skulle være enkelt og ukomplisert, og det skulle være lave kostnader å drive denne hobbyen. Derfor var dugnad og frivillig innsats veldig viktig for Åge og han la ned svært mange dugnadstimer for sporten vår.

Åge ble tildelt NAKs gullnål i 2006.

 

Takk til Åge og fred over hans minne

 

Sigurd Brattetveit

Leder Sportsflyseksjonen i NLF

 


Begravelsen finner sted i

Hovin kirke (Ullensaker)

Fredag 31. januar kl 13