NLF / Forbund / GA-konferansen 2020 er utsatt inntil videre
Laupsa John Eirik

GA-konferansen 2020 er utsatt inntil videre

Foto: Luftfartstilsynet

Mandag ettermiddag, 9. mars, mottok alle som er påmeldt konferansen e-post om at arrangementet er utsatt inntil videre. Luftfartstilsynet har oppdatert sin hjemmeside med informasjon. Les mer her https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2020/ga-konferansen-2020/