NLF / Forbund / FAI heder til Kjell Thore Olsen
Arne Mathisen

FAI heder til Kjell Thore Olsen

Kjell Thore Olsen (72) (t.v.) fikk overrakt FAI Paul Tissandiers Diploma av FAIs president, Jon Grubbström, under åpningen av FAIs General Conference som ble avholdt i Beograd sist uke. Diplomet kan tildeles personer som ved sitt virke, sitt initiativ, sin oppofrelse eller på annen måte har bidratt positivt til utviklingen av luftsport. Kjell får denne hedersbevisningen for sitt mangeårige virke for norsk fallskjermsport generelt og spesielt for hans engasjement i tilknytning til opprettelsen av fallskjermrikssenteret på Østre Æra og ved opprettelsen av Veteranenes fallskjermklubb, hvor han fortsatt er primus motor og leder.