NLF / Forbund / Første steg i ny strategi for FAI vedtatt!
Arne Mathisen

Første steg i ny strategi for FAI vedtatt!

Otto Lagarhus presenterer ny strategi for FAI. Foto: Arne Mathisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første steget i en ny strategisk plan for det internasjonale luftsportsforbundet, FAI, ble vedtatt på forbundets årlige konferanse i Beograd 13. – 15. oktober. Arbeidet med ny strategiplan ble initiert etter forslag fra et utvalg land, bl.a. Norge, på konferansen i 2009. NLFs tidligere president Otto Lagarhus ble der valgt til å lede en arbeidsgruppe som la frem en foreløpig plan på konferansen i Dublin i 2010. Lagarhus, som i 2010 ble valgt som medlem av FAIs styre (Executive Board), har vært med på å videreutvikle de forslagene til strategisk plan som ble presentert for årets konferanse.

Regionale representanter
Ett av forslagene var å etablere ett system med regionale representanter (Regional Vice Presidents) for åtte regioner på verdensbasis. Otto Lagarhus, som hadde ansvaret for denne delen av strategiarbeidet i styret, sa i sin presentasjon at hensikten er å bedre FAIs styringsstruktur og kontakt med medlemmene over hele Verden. Vedkommende skal være FAIs forlengede arm og hørerør i sin region og skal kunne bistå medlemmene når de har behov for det. En viktig oppgave vil være å rekruttere og assistere nye medlemsnasjoner.

Konferansen var i prinsippet enige i opprettelsen av slike regionale representanter, der det var et reelt behov for det. Man fant det derimot lite hensiktsmessig med slik regional representant i Europa og Nord Amerika. Resultatet ble at styret fikk i oppgave å etablere et prøveprosjekt med 2 – 3 regionale representanter i de regioner hvor behovet var størst, som eksempelvis Sørøst Asia, Sør Amerika og Afrika.

Ekspert grupper
Styret fikk konferansens velsignelse til å gå videre med å etablere ekspertgrupper til å bistå styret i arbeidet med rammebetingelser for luftsport. Slike saker har hittil blitt ivaretatt, på enkelte av områder, av tekniske kommisjoner hvor hvert enkelt medlemsland sender delegater til årlige møter.

Det opprettes åtte ekspertgrupper for henholdsvis; sikkerhet, luftfarts regler/bestemmelser, luftsports fasiliteter, ny teknologi, markedsføring (PR), IT, luftrom og for navigasjonssystemer. Den eksisterende tekniske kommisjonen for luftrom og navigasjonssystemer vil etter en tid bli nedlagt.

Lederne for de tre tekniske kommisjonene for henholdsvis miljø, medisin og utdanning/rekruttering hadde satt seg i mot at disse kommisjonene ble erstattet av ekspertgrupper. Kommisjonene vil derfor bestå inntil videre. NLF beklager at det ikke lyktes å få opprettet ekspertgruppe for miljø – et område hvor det er behov for å få effektivisert arbeidet. (Artikkelen fortsetter under bildet)


Norges representanter til FAIs General Conference 2011 i Beograd; F.v. NLFs president Arild Solbakken (delegasjonsleder), Tormod Veiby, tidligere president i FAIs mikroflykommisjon (CIMA) møtte som honnorært medlem av FAI, Solveig Veiby (medfølger), Kjell Thore Olsen, mottaker av FAI Paul Tissandiers diplom under åpningsseremonien, Sissel Lagarhus (medfølger), Otto Lagarhus, FAI Executive Director og medlem av FAI Executive Board (styret) og NLFs assisterende generalsekretær Arne Mathisen (delegat).

Selvbygging av fly blir luftsportsgren!
Den tekniske kommisjonen for selvbygging og experimental fly ble besluttet gjort om til luftsportskommisjon på lik linje med de øvrige luftsportskommisjonene. Begrunnelsen er at kommisjonen har fått ansvaret for fly med elektrisk drevne motorer og med motorer drevet av solenergi. Kommisjonen har utarbeidet regelverk (Sporting Codes) for konkurranser og rekorder for slike fly.

Forslaget skapte en del diskusjon da det ikke er definert et klart ansvarsområde for den nye luftsportskommisjonen sett i forhold til både motorflykommisjonen, akroflygingskommisjonen, mikroflykommisjonen og til dels også seilflykommisjonens områder. Experimental fly og elektrisk drevne fly kan delta i konkurranser og sette rekorder også innen de andre kommisjonenes ansvarsområder.

Forslaget ble vedtatt med tilstrekkelig antall stemmer, mens det ble avgitt 39 stemmer mot. Norge avsto fra å stemme.

Endringer i FAIs struktur og styring
Konferansen fikk seg forelagt flere andre forslag til endringer i FAIs organisasjon og strategier, som styret arbeider med, som de ønsket konferansens synspunkter på, uten at det på denne konferansen ble gjort vedtak.

World Air Games
Planene om World Air Games (luftsportens ”OL”) i 2013 er skrinlagt, da det ikke lyktes å få avtale med noen arrangører. Ny budrunde for WAG i 2015 vil bli annonsert med det første.

Åpent forum om anti-doping og integrering av funksjonshemmede
En av postene på programmet er et åpent forum hvor diverse aktuelle tema blir tatt opp. I år var det særlig fokus på det ansvaret de nasjonale forbundene har når det gjelder informasjon og oppfølging av sine utøvere i forhold til WADA Code. Det ble vist til et eksempel på en luftsportsutøver som var blitt dømt for doping fordi han ikke hadde søkt om dispensasjon for bruk av nødvendig medisin.

Tilrettelagt flyging for funksjonshemmede var ett annet tema. En fransk rullestolbruker orienterte om det arbeidet som pågår i Frankrike for å tilrettelegge for at funksjonshemmede skal få mulighet til å fly. Han oppfordret alle medlemsnasjonene om å følge opp med tilsvarende arbeide. Norge fikk her mulighet til å informere om det arbeidet som pågår her i landet og om hvordan dette er organisert fra sentralt hold.

To nye medlemsnasjoner
Albania og Qatar ble tatt opp som nye fullverdige medlemmer i FAI, mens det ble notert at Jordan hadde meldt seg ut. FAI har med det 85 aktive fullverdige medlemmer. Sammen med ett antall midlertidige medlemskap og assosierte medlemmer er det total 103 nasjoner som har en eller annen tilknytning til det internasjonale forbundet.

Tyrkia og Malaysia neste
Neste års konferanse skal avholdes i Antalya i Tyrkia, mens Kuala Lumpur i Malaysia vant avstemmingen om å arrangere konferansen i 2013. Den andre kandidaten, Montenegro, måtte trekke det korte strået, nok på grunn av at årets konferanse var i nabolandet.