NLF / Forbund / Avinors flyplasser tilgjengelige for bruk utenfor publiserte åpningstider via PFLY-ordningen
Jostein Tangen

Avinors flyplasser tilgjengelige for bruk utenfor publiserte åpningstider via PFLY-ordningen

PFLY på Svolvær Lufthavn, Helle. Foto: AVINOR

Det er med stor glede vi nå kan informere om at Avinors flyplasser fra 1. mai igjen er tilgjengelig for bruk utenfor publiserte åpningstider. Dette gjelder også flyplasser som er stengt grunnet situasjonen med utbruddet av Covid-19. Avtalen som nå iverksettes er en gjenåpning av den eksisterende PFLY-avtalen som har vært suspendert, og alle PFLY-kort med utløp i 2019 har automatisk fått forlenget gyldighet til 19.06.2020. 

Avinor og NLF har jobbet tett sammen over tid for å finne gode løsninger for en fleksibel bruk av Avinors flyplasser for allmenflymiløet, også utenfor publiserte åpningstider. Dette arbeidet har nå resultert i en avtale som er gjeldende fra 01.05.2020 til 19.06.2020. Før 19.06.2020 skal en ny og endelig avtale være på plass.

PFLY- ordningen kan benyttes på hverdager kl. 17.00-23:00 (lokal tid) og 07:00-23:00 (lokal tid) i helger og bevegelige helligdager. 

De generelle betingelsene for bruk av Avinors flyplasser utenfor publisert åpningstid er publisert i AIP Norway AD 1.1, punkt 1.2: https://ais.avinor.no/no/AIP/View/85/2020-04-23-AIRAC/html/index-no-NO.html 

Vi minner om følgende viktige punkter i forbindelse med bruk av PFLY-ordningen:

  • ATC reiseplan må leveres.
  • Det skal sendes blindt på flyplassens frekvens i god tid før man entrer kontrollsonen eller setter flyet i bevegelse på bakken.
  • Det skal gjennomføres overflyging av flyplassen i god høyde før landing.

For å hindre spredning av smitte i forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det viktig at:

  • Ordningen kan kun benyttes av personer uten symptomer på Covid-19.
  • Fysisk kontakt med Avinors personell og passasjerer minimeres.
  • Berøring av kontaktflater som Avinors personell og passasjerer er i kontakt med minimeres.
  • Bruk av fellesarealer på flyplassen minimeres.
  • Retningslinjer publisert i NLFs koronaguide 2.0 skal følges

Det vises også til tidligere publisert artikkel som omtaler viktige punkter i forbindelse med avtalen.