NLF / Forbund / Asle Sudbø, ny 1. visepresident i NLF
Santiago Amengual

Asle Sudbø, ny 1. visepresident i NLF

Asle Sudbø

På Luftsportstinget 2017 ble Rolf Liland gjenvalgt som president for to nye år. Rolf har vært forbundets president siden 2013. Også Mariann Brattland som har vært 2. visepresident siden 2015 ble gjenvalgt. Ny i presidentskapet er Asle Sudbø.

Han har vært medlem av NLF siden 1982, først som fallskjermhopper, siden som modellflyger. Asle har vært klubbleder i Trondheim Modellflylubb 2009-2013, styreleder Modellflyseksjonen NLF 2011-2017, fast møtende varamedlem i Luftsportstyret 2011-2013 og fast medlem i Luftsportstyret 2013-2017. Sivilingeniør i teknisk fysikk, NTH 1985; PhD i teoretisk fysikk, Brown University USA 1990; professor i teoretisk fysikk NTH/NTNU 1994-. Instituttleder Institutt for fysikk NTNU 2009-2013.    
 
Hele presidentskapet i NLF uttrykker stor entusiasme og tar ambisiøst fatt på oppgavene i tingperioden. Umiddelbart etter avsluttet luftsportsting samlet de det nye Luftsportstyret. Styret ble konstituert, seksjonsstyrene ble oppnevnt og møtedatoer før sommerferien ble bestemt.

Allerede to dager etter påske, den 19. april, samles det nyvalgte styret til sitt første ordinære styremøte.