NLF / Forbund / Arild Solbakken tar ikke gjenvalg som president.
Arne Mathisen

Arild Solbakken tar ikke gjenvalg som president.

Arild Solbakken har meddelt valgkomiteen at han etter grundige overveielser har kommet frem til at han må trekke seg som kandidat til presidentvervet ved valget på Luftsportstinget 7. april, av personlige grunner.  Etter en totalvurdering av nye utfordringer hos hans arbeidsgiver og de utfordringer NLF står overfor, er det blitt klart for han at dette ikke er forenlig med vervet som president i NLF.

Valgkomiteens leder Torolf Paulshus sier at det er leit at vi ikke kan ha med oss Arilds livslange erfaring med organisasjonen videre i dette viktige vervet, men har forståelse for hans avgjørelse.  Komiteen hadde innstilt Arild Solbakken som president for en ny periode, men må nå se seg rundt etter en ny kandidat. Det er innkalt til ekstraordinært møte i valgkomiteen torsdag 21. mars. Klubbene vil bli kontaktet via e-post med anmodning om å fremme kandidater til presidentvervet.