NLF / Forbund / 14 klubber har søkt om utstyrsmidler
Arne Mathisen

14 klubber har søkt om utstyrsmidler

Ved søknadsfristens utløp var det registrert søknader fra 14 av NLFs medlemsklubber for tilsammen 240.800 kroner.  De totale anskaffelseskostnadene er på hele 722.037 kroner, hvorav det kan søkes om støtte for 1/3 av kostnadene. De fleste søknadene gjaldt redningsvester, nødfallskjermer, nødåpnere, FLARM og annet nødutstyr.

I fjor ble det søkt om støtte på totalt 204.097 kroner, som alle ble innvilget fullt ut. Desverre ble ikke alt utstyret det var søkt om anskaffet, men 179.910 kroner ble fordelt til 12 klubber. 23.187 kroner måtte derfor returneres til NIF.

Hvordan det går med årets søknader vil vi få vite i januar 2012 når NIF har fordelt de tilgjengelige midlene. Vi håper alle som har søkt i år benytter seg av tildelingene.

Årets søknadmulighet var i tidsrommet 7. september - 7. november. Se utlysningen her!