NLF / Fallskjerm / Kontakt informasjon
Knut Lien

Kontakt informasjon

F/NLFs virksomhet ivaretas på daglig basis av sekretariatet, under ledelse av avdelingslederen. I tillegg kjøper seksjonens sekretariat tjenester av NLFs fellessekretariat. Spesielt gjelder dette regnskapstjenester samt tjenester knyttet til medlems- og lisensregisteret.
  
Postadresse. 
F/NLF
Møllergata 39
0179, Oslo

Besøksadresse. 
Møllergata 39
0179 Oslo

E-post til medlemsservice:
sissel@nlf.no

Telefon medlemsseksjonen
23 01 04 50 

Fagsjef/avdelingsleder
Knut Lien
Mobil:  976 66 730
knut.lien@nlf.no

Landlagssjef
Marius Sotberg
Mobil:  +46 70  271 10 51

--------------------------------------------------------------------------------

Styret 2021-2022

Saker til styret sendes:knut.lien@nlf.no

Leder F/NLF og representant i Forbundstyret
Espen Finne
Mobil: 905 46 604