NLF / Fallskjerm / F/NLF Håndbok 8. utgave er flyttet til ny adresse
Knut Lien

F/NLF Håndbok 8. utgave er flyttet til ny adresse

Håndboka ble 4.april 2022 flyttet til ny publiseringsløsning, denne finnes på ny adresse nlf.readin.no/handbok.

Det som ligger under her vil ikke bli oppdatert og man må benytte ny adresse for å få med seg siste revisjon.


Formålet med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Håndbok er å kunngjøre for alle ledd de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for F/NLFs sikker­hetsmessige, materiellmessige, operative og utdanningsmessige virksomhet.

F/NLFs Håndbok er i overensstemmelse med de forpliktelser F/NLF har overfor norske myndigheter og som medlem av nasjonale og internasjonale organisasjoner.

F/NLFs Håndbok utarbeides og revideres av Sikkerhets- og utdanningskomiteen.

Håndboken godkjennes og utgis av Seksjonsstyret F/NLF.

Gjeldende versjon er 8. utgave ved hovedrevisjonen som ble gjort i mai 2003. Håndboka oppdateres fortløpende og gjeldende versjon ligger ute på nettet og revisjonsnummer fremgår av revisjonsliste i Forord samt i bunnteksten i hver del og på hver side.

Administrative forhold Håndbok
Håndboken oppdateres fortløpende på nettet og det som ligger her er til en hver tid den gjeldende versjonen. Hovedinstruktørene får også tilsendt varsel om endring. De siste endringene i delene står med rød tekst.

De aktuelle dokumentene finner du nedenfor.

NB! Følgende revisjoner ligger ikke i Håndboka samlet:

Revisjon 2021-06 av Del 700 Konkurransereglement
Revisjon 2021-07 av Del 500 Vedlegg 3 HM instruks juli 2021
Revisjon 2021-07 av Del 600 Vedlegg 1 Standardiseringsdirektiv for elevutdanning grunnkurs line og AFF juli 2021

Oslo, juli 2021 

VedleggStørrelse
PDF icon Håndboka samlet4.14 MB
PDF icon Forside18.05 KB
PDF icon Forord med revisjonsliste113.13 KB
PDF icon Del 000 organisasjon mai 2021266.88 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser mai 2021304.5 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 1100.17 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 245.46 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 3344.15 KB
PDF icon Del 200 Materiellreglementet mai 2021175.92 KB
PDF icon Del 300 Fallskjermlisenser mai 2021379.33 KB
PDF icon Del 400 instruktørlisenser mai 2021150.42 KB
PDF icon Retningslinjer for midlertidig godkjenning av utenlandske AFF instruktører 472.56 KB
PDF icon Del 500 Operative bestemmelser mai 2021171.3 KB
PDF icon Vedlegg til Del 500 Instrukser mars 2017214.43 KB
PDF icon Vedlegg 3 til Del 500 HM-Instruks juli 202146.95 KB
PDF icon Del 600 Opplæringsprogrammer mai 2021183.99 KB
PDF icon Vedlegg 1 Del 600 St.dir. Grunnkurs juli 2021666.1 KB
PDF icon Vedlegg 2 Del 600 St.dir. I-3/HM-utdanning mai 2021524.01 KB
Office presentation icon Vedlegg 3 Del 600 grunnleggende skjermkjørings kurs power point presentasjon2.72 MB
PDF icon Vedlegg 3 Del 600 grunnleggende kurs i skjermkjøring instruktørnotater121.45 KB
PDF icon Vedlegg 3 Del 600 st dir progresjonshopp til B lisens del 1 59.7 KB
PDF icon Vedlegg 4 del 600 FS utsjekk for A lisens og FS og FF utsjekk for B lisens425.44 KB
PDF icon Vedlegg 5 Del 600 st dir videregående skjermkjøringskurs64.91 KB
Office presentation icon Vedlegg 5 Del 600 videregående kurs i skjermkjøring power point presentasjon1.09 MB
PDF icon Vedlegg 5 Del 600 videregående kurs i skjermkjøring instruktør notater95.16 KB
PDF icon Vedlegg 6 Del 600 Std for vingedrakt212.3 KB
PDF icon Vedlegg 7 Del 600 Materiellkurs til B-lisens53.87 KB
Fil A-lisenskompendium 01.07.20192.16 MB
PDF icon Del 700 Konkurransereglementet 20211.08 MB
PDF icon Del 800 Dommerlisenser73.11 KB
PDF icon Forskrift om fallskjermhopping, BSL D-4.224.18 KB
PDF icon Godkjenningen av F/NLF sikkerhetssystem for fallskjermhopping44.82 KB