NLF / Fallskjerm / F/NLF Håndbok 8. utgave
Knut Lien

F/NLF Håndbok 8. utgave

Formålet med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Håndbok er å kunngjøre for alle ledd de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for F/NLFs sikker­hetsmessige, materiellmessige, operative og utdanningsmessige virksomhet.

F/NLFs Håndbok er i overensstemmelse med de forpliktelser F/NLF har overfor norske myndigheter og som medlem av nasjonale og internasjonale organisasjoner.

F/NLFs Håndbok utarbeides og revideres av Sikkerhets- og utdanningskomiteen.

Håndboken godkjennes og utgis av Seksjonsstyret F/NLF.

Gjeldende versjon er 8. utgave ved hovedrevisjonen som ble gjort i mai 2003. Håndboka oppdateres fortløpende og gjeldende versjon ligger ute på nettet og revisjonsdatoen fremgår av bunnteksten i hver del og på hver side.

Administrative forhold Håndbok
Håndboken oppdateres fortløpende på nettet og det som ligger her er til en hver tid den gjeldende versjonen. Hovedinstruktørene får også tilsendt varsel om endring. De siste endringene i delene står med rød tekst.

De aktuelle dokumentene finner du nedenfor.

Oslo, april 2017 

VedleggStørrelse
PDF icon Håndboka samlet med bokmerker3.89 MB
PDF icon Forside18.05 KB
PDF icon Forord106.11 KB
PDF icon Del 000 organisasjon570.86 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser mai 2019273.08 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 1100.17 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 245.46 KB
PDF icon Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 3344.15 KB
PDF icon Del 200 Materiellreglementet mai 2019168.39 KB
PDF icon Del 300 Fallskjermlisenser mai 2020304.03 KB
PDF icon Del 400 instruktørlisenser november 2019143 KB
PDF icon Retningslinjer for midlertidig godkjenning av utenlandske AFF instruktører 472.56 KB
PDF icon Del 500 Operative bestemmelser mars 2017276.06 KB
PDF icon Vedlegg til Del 500 Instrukser mars 2017214.43 KB
PDF icon Del 600 Opplæringsprogrammer mars 2017335.54 KB
PDF icon Vedlegg 1 Del 600 St.dir. Grunnkurs mars 20181.01 MB
Fil A-lisenskompendium 01.07.20192.16 MB
PDF icon Vedlegg 2 Del 600 St.dir. I-3/HM-utdanning mars 2017826.23 KB
PDF icon Vedlegg 3 Del 600 st dir progresjonshopp til B lisens del 1 59.7 KB
Office presentation icon Vedlegg 3 Del 600 grunnleggende skjermkjørings kurs power point presentasjon2.72 MB
PDF icon Vedlegg 3 Del 600 grunnleggende kurs i skjermkjøring instruktørnotater121.45 KB
PDF icon Vedlegg 4 del 600 FS utsjekk for A lisens og FS og FF utsjekk for B lisens425.44 KB
PDF icon Vedlegg 5 Del 600 st dir videregående skjermkjøringskurs64.91 KB
Office presentation icon Vedlegg 5 Del 600 videregående kurs i skjermkjøring power point presentasjon1.09 MB
PDF icon Vedlegg 5 Del 600 videregående kurs i skjermkjøring instruktør notater95.16 KB
PDF icon Vedlegg 6 Del 600 Std for vingedrakt212.3 KB
PDF icon Vedlegg 7 Del 600 Materiellkurs til B-lisens53.87 KB
PDF icon Del 700 Konkurransereglementet 2019898.76 KB
PDF icon Del 800 Dommerlisenser73.11 KB
PDF icon Forskrift om fallskjermhopping, BSL D-4.224.18 KB
PDF icon Godkjenningen av F/NLF sikkerhetssystem for fallskjermhopping44.82 KB