NLF / Ballong / Ballongflyging i restriksjonsområde EN R117
Jostein Tangen

Ballongflyging i restriksjonsområde EN R117

Bilde hentet fra politiets søknad om opprettelse av området.

NLF har i dag hatt møte med Politiets beredskapssenter og kommet til enighet om å etablere en prosedyre for ballongflyging gjennom ENR 117.

Prosedyren er ikke offisiell ennå, men vil bli som følger:

  1. Det skal lyttes på VFR-frekvensen for Osloområdet ( 122,00) ved flyging i nærheten av beredskapssenteret.
  2. Dersom man under flyging ser at det er en risiko for å drifte inn i eller passere svært nære området skal man ringe et  bestemt telefonnummer.

Alle norske ballongførere vil få telefonnummeret tilsendt fra NLF så fort politiet har opprettet nummeret og bekjentgjort prosedyren for de involverte parter.

Vi håper denne ordningen er på plass i løpet av et par uker.

 

 

 

 

Restriksjonsområdets hjørnepunkter definert med koordinater er oppgitt i grader, minutter og sekunder (DDMMSS) i WGS-84:

  N594750.00 E0105049.00
  N594857.00 E0105049.00
  N594857.00 E0104954.00
  N594750.00 E0104954.00

Restriksjonsområdet gjelder fra bakken og opp til 2500 fot.

Det viser seg vanskelig å finne området inntegnet på offisielle kart. Bildet viser området slik politiet tegnet det inn i sin søknad. 

Vedtaket om opprettelse av restriksjonsområdet inneholdt følgende forutsetning:

"Politiet skal i samarbeid med NLF fastsette en hensiktsmessig prosedyre for å gi unntak fra restriksjonsområdet i særlige tilfeller for varmluftsballonger." (NLFs utheving.)

NLF forsøkte å komme i kontant med politet før ikrafttredelsen av restriksjonsområdet slik at pålegget om å få på plass prosedyrer for ballong kunne imøtekommes. Grunnet ferie viste dette seg umulig, men NLF forsøker nå å få et møte med politiet for å få på plass de nevnte prosedyrene så raskt som mulig.