NLF / Aktivitet / Mikrofly / Telemark Air Show også for SJØFLY
Mikrofly
Motorfly
Mikael Aksdal

Telemark Air Show også for SJØFLY

Dato: 
Søndag, 4. september 2016 (Hele dagen)

Magne F. Solberg minner om at det er plass til 15 sjøfly ++ ved bryggene på Notodden den 4. sept 16
Se mer her: http://notoddenairshow.no/