NLF / Aktivitet / Mikrofly / Ny forsikringsavtale med WR Berkley
Mikrofly
Roger Holm

Ny forsikringsavtale med WR Berkley

Dato: 
Torsdag, 8. mai 2014 (Hele dagen)

NLF ved mikroflyseksjonen har undertegnet ny forsikringsavtale for de lovpålagte forsikringene på mikrofly, tredjemanns- og passasjeransvar, samt ulykkesforsikring. Avtalen er inngått med WR Berkley (WRB), og vil erstatte den avtalen NLF har i dag med QBE NAI.
I tillegg tilbyr WRB kaskoforsikring, og det kan nevnes at det tilbys:

  • Differensiert premie ift byggemateriale (kompositt/aluminium)
  • Ikke tillegg for skoling
  • Ikke tillegg for klubb mot forhøyet egenandel avhengig av luftfartøyets verdi
  • Ved tilslutning av mer enn 100 fly med full kaskoforsikring i løpet av 12 måneder, økes bonus for skadefri fornyelse fra 10 % til 20 %

Vedrørende kaskoforsikring så kan Mona Hansen i WRB kontaktes direkte på telefon 23 27 24 23 eller helst på mohansen@wrberkley.com for innhenting av tilbud (Fyll ut skjemaet du finner nederst på denne siden, og send det til henne).

Dagens avtale med QBE NAI vil være i kraft til og med 30. juni 2014 mht utstedelse og fornyelse av flygetillatelser. 


Fra og med 1. juli 2014 vil den kollektive avtale være knyttet til WRB, for de lovpålagte forsikringer, samt ulykkesforsikringene.
Dekningsgraden for ulykkesforsikringen er økt fra kr 100.000 (QBE NAI), til kr 150.000 (WRB), per sete ved død/invaliditet.


Premien er redusert fra kr 2.340 for en-seters mikrofly, til kr 2.000.
Premien er redusert fra kr 3.173 for to-seters mikrofly, til kr 2.500.

Gyro betaler det samme som ovenstående, tidligere (QBE NAI) hhv kr 3.308 (en-seter) og kr 5.265 (to-seter).

Mikroflyseksjonens styre har vedtatt at gebyret for utstedelse og fornyelse av flygetillatelse øker med kr 100, slik at de nye satsene fra 1. juli blir: 

kr 715 for en-seter, og kr 910 for to-seter.

VIKTIG INFORMASJON TIL DE SOM SKAL FORNYE FLYGETILLATELSER I LØPET AV JUNI
Besiktningsskjemaer som er NLF i hende til og med 30. juni vil bli utstedt med forsikring i tråd med avtalen vi i dag har med QBE NAI !!


Eventuelle spørsmål kan rette til undertegnede.


Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Fag- og avdelingssjef mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)
Norwegian Air Sports Federation
Tel +(47) 995 45 119
tom.bjerke@nlf.no
www.nlf.no