NLF / Aktivitet / Mikrofly / Lærebok i Teknisk Vedlikehold
Mikrofly
Roger Holm

Lærebok i Teknisk Vedlikehold

Dato: 
Onsdag, 25. juni 2014 - 7:52

Mikroflyseksjonen har laget en lærebok i teknisk vedlikehold av mikrofly. Foranledningen er nytt lærestoff til de som skal oppgradere fra IK3 til IK2, der instruktørene får tilleggsoppgaven å undervise sine kandidater i teknisk vedlikehold av sine egne mikrofly i tillegg til selve skoleflygingen. Det kommer nye mikroflygere som ikke har teknisk bakgrunn, og det er viktig at alle kandidater får en grunnkompetanse i dette når de har ansvaret for sitt eget flyvedlikehold. Boken inngår derfor nå som en del av skoledokumentasjonen til mikroflybevisert, men er svært nyttig å ha for alle.

Læreboken har blitt utarbeidet av Kai Lyche, Tor Berg og Jostein Eide, tilsammen 80-90 års teknisk erfaring med mikrofly. Det første samlede utkastet ble presentert av Kai Lyche og Tor Berg på instruktørseminaret høsten 2013 på Gardermoen, og har i ettertid vært på høring og korrektur blant instruktører og tekniske besiktningsmenn. Den ble vist fram og gjort tilgjengelig for kandidatene på instruktørkurset i april mens den fremdeles var under høring.

Den ferdigredigerte læreboken ble presentert for alle på fredag den 20. juni under Luftsportuka, og er nå nedlastbar som PDF under Skoledokumentasjon på våre nettsider. I tillegg er to andre presentasjoner fra instruktørseminaret lagt ut på samme sted: føring av Teknisk loggbok og progresjonskort.