NLF / Aktivitet / Mikrofly / Lørdag 25. oktober arrangeres det flytreff på Ørland flyplass.
Mikrofly
Motorfly
Santiago Amengual

Lørdag 25. oktober arrangeres det flytreff på Ørland flyplass.

Dato: 
Lørdag, 25. oktober 2014 (Hele dagen)

Flyklubben arrangerer åpen dag lørdag 25 okt. fra kl. 11.00 – 17.00.

Det vil bli anledning til å være med en rundtur for de som ønsker det. Det er særlig de yngre flyinteresserte inkl ungdom som vi prioriterer denne dagen. Vi har blitt innvilget et tilskudd fra Ørland kommune som vi vil benytte til dette formålet. Det vil være anledning til å prøve både mikrofly og motorfly.

Vi har i dag instruktører både for utdanning på mikrofly og motorfly.

Alle flyklubber, både mikrofly og motorflyklubber er hjertelig velkommen. 

Alle deltagende fly er fritatt for landingsavgift denne dagen.

Det vil bli enkel servering i vår hangar. 

Info finnes/kommer på klubbens hjemmeside;

www.orlandflyklubb.com .