NLF / Aktivitet / Mikrofly / Flydag/fly-in/flytreff, Land Flyklubb
Mikrofly
Motorfly
Seilfly
Thomlevold Gulbrand

Flydag/fly-in/flytreff, Land Flyklubb

Dato: 
Lørdag, 31. august 2019 - 10:00

Velkommen! Med bil eller fly. Vi har plass!
Bli gjerne med på 50-års fest på kvelden. Ta med telt :)

PROGRAM:

-1200: Fritt luftrom
1200-1300: Oppvisning med Christen Eagle og Pilatus B4
1300-1430: Fritt luftrom
1430-1500: Oppvisning med Pilatus B4
1500- : Fritt luftrom

Kl 18 begynner festmiddagen!
Innbydelse og påmeldingsinformasjon til festmiddag finnes som vedlegg under:

Vedlegg: