NLF / Aktivitet / Mikrofly / Fly-in og åpen dag på Tynset flyplass
Mikrofly
Motorfly
Jon Gunnar Wold

Fly-in og åpen dag på Tynset flyplass

Dato: 
Onsdag, 10. august 2016 - 14:02

Tynset Flyklubb inviterer til Fly-in og åpen dag på Tynset flyplass helgen 27. – 28. august,  fra kl. 11 begge dager. Se vedlagte innbydelse.