NLF / Aktivitet / Mikrofly / 10/3 Flyinn på Vermundsjøen
Mikrofly
Anonymous

10/3 Flyinn på Vermundsjøen

Dato: 
Søndag, 10. mars 2013 (Hele dagen)

Vermundsjøen er en isflyplass på innsjøen Vermunden like ved svenskegrensen i Åsnes kommune i Hedmark. I mange år er det brøytet flystripe på isen like ved Åsnes Finnskog kirke, og hver vår arrangeres fly-in gudstjeneste som er godt besøkt

Det er kort vei fra Vermundsjøen til grensen mot Sverige. Siden grensepasseringer med småfly skal meldes minst fire timer før passering, er en tilfeldig grensekryssing med småfly en alvorlig sak. Dette gir noe reduserte inn og utflygingsmønstre til denne flystripa.

Flystripa er 1300 meter lang, ligger 700ft over havet, har rullebaneretninger 14/32 og bruker radiofrekvens 123,500 MHz for blindsendinger med kallesignal "Vermundsjøen". PPR 46928766.