NLF / Krav, Lover og forskrifter

Krav, Lover og forskrifter

Lover:
Lov om luftfart
Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Lov for Norges Luftsportforbund (med endring av 3. april 2011) 

Offentlig reglement:
Nedenfor finner du de viktigste luftfartsrelaterte bestemmelsene for utførelse av luftsport. Om du ikke finner det du leter etter på listen finner du det komplette regelverket for sivil luftfart på Luftfartstilsynets sider.

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (BSL A 1-3)
Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart (BSL A 1-4)
Forskrift om registrering av luftfartøy m.m. (BSL A 1-5)

Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (BSL B 1-1) 
Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet (BSL B 1-2)  
Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (BSL B 1-3) 
Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer (BSL B 2-2)  
Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (BSL B 2-3)  
Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5) 
Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften (BSL B 2-6)
Forskrift om selvbygde luftfartøy (BSL B 3-1)

Forskrift om bruk av seilfly (BSL D 4-1)
Forskrift om sivil fallskjermhopping (BSL D 4-2)
Forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3)
Forskrift om slepeflyging (BSL D 4-4)
Forskrift om luftfart med bemannet friballong (BSL 4-5)
Forskrift om motorseilfly (BSL D 4-6)
Forskrift om bruk av hangglider og paraglider(BSL D 4-7)
Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy (BSL D 4-8)