Innkvartering

Skrevet av Tobias Veland

Det vil være åpent for å ankommer Elverum og Starmoen hele fredag. Trenger du transport fra Elverum, i forbindelse med at du ankommer Elverum med tog eller buss, ta konakt med oss. Selve arrangementet starter klokken 18:00, og vi håpen i den forbindelse av de fleste deltagerne er på plass til den tid. Videre tidskjema for arrangementet vil bli opplyst om under åpningen av Unge Ørner 2011.

 

Videre er påmeldingsfristen utsatt til torsdag, klokken 14:00. Så har du ikke meldt deg på enda, er det bare å melde seg på.
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK