Seilfly

NLF / Taxonomy / Term / Seilfly

Seilflyhåndboken utgave 2

Seilflyhåndboken er revidert og nå publisert i ny utgave. Utgave 2 er gyldig fra 1. januar 2018.
Boken er totalt omarbeidet selv om mye av det gamle er beholdt. Det er viktig at alle klubber og instruktører som et minimum setter seg inn i den nye håndboken og etterlever denne.

Seilflyhåndboken

Seilflyhåndboken (SHB) har som formål å gjøre kjent og formalisere for alle medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomheten innenfor organisasjonen. SHB utgjør hovedelementet i Seilflyseksjonens sikkerhetssystem ved å beskrive de nødvendige administrative verktøy som sikrer at virksomheten er organisert og drevet i samsvar med myndighetenes rammeforskrifter og seksjonens interne bestemmelser.