Seilfly

NLF / Taxonomy / Term / Seilfly

Bruk av Melwin CAMO datasystem

Alle motorfly er i kategorien "ukontrollert miljø" så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrenig valgfritt.
Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy. NLF har etablert en elektronisk tjeneste for innrapportering av gangtid.
I tillegg er Melwin CAMO et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn.
Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin Melwin flykonto med korrekte og oppdaterte data. For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAMO og flyets tekniker

NLF CAMO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden til alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år.

Nye "termikkprognoser" fra 2014

Etter sesongen i 2013 besluttet Segelflyget, DSvU og S/NLF å stoppe abonementet på Hirlamprognosene fra SMHI. Til erstatning har Stefan Lövfren, seilflyger i Avestad Segelflyklubb, utviklet nye seilflyprognoser for Skandinavia bygget på RASP Blipmaps.