Seilfly

NLF / Taxonomy / Term / Seilfly

Utkast til terminliste 2013

Arbeidet med terminlisten for 2013 er godt i gang, men ikke alle brikker i lista er på plass. Som vanlig legger vi ut et utkast for kommentarer innen S/NLFs styre vedtar lista på sitt styremøte 11. desember.