Modellfly

NLF / Taxonomy / Term / Modellfly

IMAC Udduvoll

Udduvoll 31.8.- 2.9.2012
Dette blir avslutningsstevnet for IMAC sesongen, slik det har vært de siste årene.

Dato: 
Fredag, 31. august 2012 (Hele dagen) to Søndag, 2. september 2012 (Hele dagen)

IMAC Gjøvik

Flaterudhagen ved Gjøvik 17.8.- 19.8. 2012
Norsk Klassemesterskap.
Gjøvik og Omegn Modellflyklubb står som arrangør.

Dato: 
Fredag, 17. august 2012 (Hele dagen) to Søndag, 19. august 2012 (Hele dagen)

IMAC Aurskog Høland

Aurskog Høland 4.-5.8. 2012.
Arrangør er Aurskog Høland Modellflyklubb

Dato: 
Lørdag, 4. august 2012 (Hele dagen) to Søndag, 5. august 2012 (Hele dagen)

IMAC Gjøvik

Flaterudhagen ved Gjøvik 30.6.- 1.7. 2012
Gjøvik og Omegn Modellflyklubb står som arrangør.

Dato: 
Lørdag, 30. juni 2012 (Hele dagen) to Søndag, 1. juli 2012 (Hele dagen)

IMAC Mære

Mære 9.-10. juni 2012.
Innherred Modellflyklubb blir arrangør.

Dato: 
Lørdag, 9. juni 2012 (Hele dagen) to Søndag, 10. juni 2012 (Hele dagen)

14 klubber har søkt om utstyrsmidler

Ved søknadsfristens utløp var det registrert søknader fra 14 av NLFs medlemsklubber for tilsammen 240.800 kroner. De totale anskaffelseskostnadene er på hele 722.037 kroner, hvorav det kan søkes om støtte for 1/3 av kostnadene. De fleste søknadene gjaldt redningsvester, nødfallskjermer, nødåpnere, FLARM og annet nødutstyr.