Modellfly

NLF / Taxonomy / Term / Modellfly

Siste Nytt

Modellflyseksjonens avtroppende Fagsjef/Aktivitetskonsulent har lagt ut Siste Nytt 01/2012.

MI nr 1 er på vei

Modellflyseksjonens medlemsblad MI er i trykken og sendes ut til medlemmene om kort tid. Gled deg til et fullspekket nummer på 88 sider! Bladet lages nå på glanset papir i magasinformat.

Modellfly informasjon - MI

Modellfly informasjon (MI) er Modellflyseksjonens eget blad. Det er Norges eneste rene modellflyblad, og er skrevet av, for og om modellflygere. Du mottar 6 utgaver pr år gratis som medlem av en våre modellflyklubber.

Linekontroll NM

NM Linekontroll Lørdag 11 august
Uttak: Ja
Sted: Hvam
Arrangør Skedsmo MFK ved Norvald Olsvold Tlf 91664031

Dato: 
Lørdag, 11. august 2012 (Hele dagen)