Modellfly

NLF / Taxonomy / Term / Modellfly

Linekontroll NM

NM Linekontroll Lørdag 11 august
Uttak: Ja
Sted: Hvam
Arrangør Skedsmo MFK ved Norvald Olsvold Tlf 91664031

Dato: 
Lørdag, 11. august 2012 (Hele dagen)

Momskompensasjonen - 3,3 millioner til NLF og klubbene

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.