Modellfly

NLF / Taxonomy / Term / Modellfly

IMAC Mære

Mære 9.-10. juni 2012.
Innherred Modellflyklubb blir arrangør.

Dato: 
Lørdag, 9. juni 2012 (Hele dagen) to Søndag, 10. juni 2012 (Hele dagen)

14 klubber har søkt om utstyrsmidler

Ved søknadsfristens utløp var det registrert søknader fra 14 av NLFs medlemsklubber for tilsammen 240.800 kroner. De totale anskaffelseskostnadene er på hele 722.037 kroner, hvorav det kan søkes om støtte for 1/3 av kostnadene. De fleste søknadene gjaldt redningsvester, nødfallskjermer, nødåpnere, FLARM og annet nødutstyr.