Modellfly

NLF / Taxonomy / Term / Modellfly

Samordnet rapportering 2017

Samordnet rapportering 2017 åpnet 1. april. Registreringen må være fullført i løpet av april. Vi har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2015. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer.

Narve Jensen tildelt NLFs gullmedalje

Narve Jensen har vært den mest sentrale tillitsvalgte i modellflyseksjonen siden 1970-tallet. Han har sittet i en rekke utvalg og komiteer nasjonalt og internasjonalt, og levert en frivillig innsats som er helt enestående i NLFs historie. For sin innsats tildelte president Rolf Liland forbundets høyeste utmerkelse til Jensen.

Sommertreffet i Bodø

Bodø Modellflyklubb har gleden av å invitere til Sommertreffet i Bodø helgen 16.-18.juni.

Dato: 
Fredag, 16. juni 2017 (Hele dagen) to Søndag, 18. juni 2017 (Hele dagen)