Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Søk om spillemidler til utstyr 2012

Norges Idrettsforbund åpner opp for søknader til utstyrsordningen, ”Spillemidler til utstyr 2012” fra fredag 28. september. Søknadsfrist for klubbene er 8. november 2012. 

Norges Luftsportsforbund har søkt om å få flere utstyrstyper i ordningen. En ny utstyrstype er godkjent: 

Terminlister MFS

VIKTIG MELDING: 

Du kan selv legge inn ditt treff, Fly-In eller andre arrangementer under "Kunngjøringer" på Forumet. Vi henter også info derfra og legger det på terminlisten.