Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

MIKROFLYGING I UTLANDET

Husk at når et norskregistrert mikrofly skal flys utenfor Norges grense så skal det innhentes tillatelse fra vedkommende lands Luftfartsmyndighet før flyging finner sted. Dette ansvar påviler helt og fullt fartøysjefen.

Teorikurs til ppl i Bodø

Bodø Flyklubb starter denne uken kurs til privatflygersertifikat. Teorikurset er basert på klasseromsundervisning  og vil foregå hver mandag og onsdag kl. 18-22 utover høsten. Hos oss kan du få opplæring til:
• Privatflygersertifikat (PPL-A)
• Mørkeflyging
• Akroflyging

Teorikurs til PPL i Bodø

Bodø Flyklubb starter denne uken kurs til privatflygersertifikat. Teorikurset er basert på klasseromsundervisning  og vil foregå hver mandag og onsdag kl. 18-22 utover høsten. Hos oss kan du få opplæring til:
• Privatflygersertifikat (PPL-A)
• Mørkeflyging
• Akroflyging

TEKNISK MINIKURS JARLSBERG

Tema for Dagen:
- Motor vedlikehold, hva må vi passe på.
- Vi viser en 50 timer service. Forgassersynkronisering. Lekasjetester mm
- Transpondere, radio, antenner.
- Nyheter. 

Dato: 
Lørdag, 28. september 2013 - 10:00