Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Opplev friheten og enkelheten ved mikroflyging

Medlemsundersøkelsen

Resultatet av Mikroflyseksjonens medlemsundersøkelse foreligger nå, og det var 400 som svarte. De ni spørsmålene var rettet mot sikkerhet, og hvordan vi kan forbedre denne.