Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Flere hendelsesrapporter 2017

Flytryggingsutvalget (FTU) har samlet et nytt sett med 33 hendelsesrapporter fra 2017 til og med den 7. oktober, hvorav de siste ti er en foreløpig publisering. En slik samling rapporter inneholder ofte et antall nesten like hendelser som går igjen som en trend et år.