Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Rapportere hendelser

Det er fire ulike rapporteringsskjema for hendelser: Altinn/NF2007, Rapport om sportsflyhendelse, Standard hendelsesrapport og Bekymringsmelding NLF. De tre siste skal sendes inn i Word-eller textformat til sportsflyseksjones fagsjef innen to uker etter hendelsen.