Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Instruktørkurs 2018

Operasjons & Opplæringskomiteen vil gjennomføre årets ordinære instruktørkurs for mikroflygere fra den 10. til 13. mai 2018 i Oslo iht. vår liste over kandidater som har startet prosessen.