Hanggliding / Paragliding

NLF / Taxonomy / Term / Hanggliding / Paragliding

Midlertidig flyforbud

Restriksjonsområdets horisontale utstrekning er definert av en sirkel med radius på 2,7
nautiske mil rundt følgende koordinat rundt Langvann i Nordmarka, oppgitt i grader, minutter og
sekunder i WGS84:
EN R130 - NORDMARKA

Lenker

Diverse nettsider Nasjonale/internasjonale forbund og organisasjoner